Wie zijn wij ?

 De Kring voor Joodse genealogie inBelgië (CGJB-KJGB) werd opgericht in 1997 en nam in 1998 de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.fgov.be/vzw/vzwn.htm

Men leest in artikel 3: De vereniging heeft tot doel gegevens over de Joodse genealogie te verzamelen en te bewaren, alsmede de kennis en informatie daarover te verspreiden. De vereniging moedigt belangstellenden aan hun onderzoek naar genealogische gegevens voort te zetten. De vereniging geeft de mogelijkheden kennis te nemen van informatie die betrekking heeft op haar doel. Zij helpt met alle middelen die zij nodig acht om de kennis op het gebied van de Joodse genealogie te verspreiden. De vereniging verwezenlijkt dit doel alleen, of in samenwerking met andere nationale of buitenlandse verenigingen, die hetzelfde doel nastreven.

Sindsdien is het de enige joodse genealogische vereniging in België, die alle taalgemeenschappen omvat (Nederlands-, Frans– en Duitstalige). Het heeft enkele tientallen beginnende of gevorderde leden die aan genealogisch onderzoek doen. Het rijke Joodse documentatiecentrum, uniek in België, dat voornamelijk uit schenkingen bestaat, bevindt zich in het Joods Museum van België, waar onze vereniging werd opgericht. Onze vereniging is lid van de International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) onder de naam “JGS of Belgium”.

Vanaf 1 September 2020 is de Raad van Bestuur van CGJB-KJGB vzw als volgt samengesteld
Voorzitter: Daniel Dratwa
Vice-voorzitter: Marcel Apsel
Penningmeester: Edouard Mitelsbach
Eerste Secretaris: Liliane Tajchman
Tweede Secretaris: Muriel Hollander

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.