Lijst van Joodse Archieven

Foto van de voorpagina van het boek (© Algemeen Archief van het Koninkrijk)

In 2017 zijn er twee fantastische boeken uitgegeven door het Rijksarchief van België; één in het Nederlands en het ander identiek in het Frans.   Het zijn compendia en een uiterst belangrijk werkmiddel om onderzoek te verrichten naar joodse Belgische bronnen. Beide versies zijn uitstekende referentieboeken van 1324 bladzijden afzonderlijk geschreven in de beide landstalen door G. Desmet, P. Falek-Alhadeff met P.-A. Tallier als promotor; Bronnen voor de geschiedenis van de joden en het jodendom in België – 19de-21ste eeuw/Rijksarchief; Avant-Propos, 2016. De Franstalige versie is Sources pour l’histoire des populations juives et du judaisme en Belgique -19ième-21ième siècle/Archives de l’Etat; Avant-Propos, 2016

Deze tweetalige referentieboeken beschrijven ongeveer 1000 archieven die beschikbare joodse onderwerpen bevatten over het jodendom in België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, Israël en Zwitserland.

Verschillende joodse instellingen hebben eigen ledenlijsten bijgehouden. De volgende korte lijst somt een aantal instellingen op die eventueel gegevens bewaren van genealogische waarde.

Antwerpen

Centrale
Jacobstraat 2, 2018 Anvers
Telephoon.: 32-(0)3 201 52 10 ; E-Mail : info@centrale.be ; Website : www.centrale.be

Deze instelling houdt lijsten bij van bewoners van hun rusthuis voor ouderen.

Brussel

Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Joseph Dupontstraat 2, 1000 Brussel
Telephoon.: 32-(0)2 512 21 90 ; E-Mail : consis@online.be ; Website : www.jewishcom.be

Kring voor Joodse Genealogie in België) c/o Institut d’Etudes du Judaisme
17 avenue Franklin Roosevelt, 1050 Brussel
E-mail: jgsbelgium@gmail.com ; Website: www.jgsbelgium.be

Centrale d’Oeuvres Sociales Juives
91 Avenue Henri Jaspar, 1060 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 538 80 36 ; E-mail: lacentrale@swing.be

Het Ondergedoken Kind
Ducpétiauxlaan 68, 1060 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 538 75 97 ; E-mail: enfantcache@skynet.be

Onderzoeksinstituut van het Jodendom
Franklin Rooseveltlaan 17, 1050 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 650 33 48 of 34 60 ; E-mail: iej@ulb.ac.be ; Website: www.ulb.ac.be/philo/judaism

Maison de retraite “Heureux Séjour” (Joods Rusthuis ‘Heureux Séjour’)
Ijskelderstraat 35, 1060 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 537 76 66
Deze instelling houdt lijsten bij van bewoners van hun rusthuis voor ouderen

Joods Museum van België
Miniemenstraat 21, 1000 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 512 19 63 ; E-mail: info@mjb-jmb.org  ; Website: www.mjb-jmb.org

Dank zij een bewaargeving van de originele Jodenregisters van 1940 door de ‘Hulp aan Joodse Oorlogslachtoffers’ aan het Joods Museum van België, beschikt deze laatste de gegevens van meer dan 56.000 joden inclusief namen, geboorteplaatsen en – data van ouders, grootouders en kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar.

Het museum bezit eveneens een collectie van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen van de 19de en de 20ste eeuw.

Volgende documenten zijn ook beschikbaar in het museum
• Register van joodse vluchtelingen.   In 1947 hebben de autoriteiten verblijfsvergunningen verleend aan 5.000 joodse vluchtelingen om zich in België te vestigen. De meesten kwamen uit Polen of vluchtelingenkampen.
• Dossiers van joodse jeugdverenigingen.
• Personendossiers voor diegenen die zich tussen 1945-1947 geregistreerd hebben om op Alyah the gaan.

Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België; Dochters en Zonen der Deportatie
Ducpétiauxlaan 68, 1060 Brussel
Telefoon: 32-(0)2 538 96 66

Iedereen die een vergissing of een vergetelheid opmerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever om modificaties in een zo kort mogelijke tijd te kunnen bewerkstelligen..

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.