Joodse begraafplaatsen in België

Zicht op de begraafplaats van Oostende; foto genomen door de fotograaf Canevin. Men ziet de graven van Isaac Klener en zijn vrouw Esther Orenstein. (© Collectie JMB)

Plaatselijke joodse gemeenten zijn normaliter de beste informatiebronnen aangaande begraafplaatsen. Er zijn echter nog andere bronnen met aanvullende informatie te vinden.

In veel kranten vindt je overlijdensberichten evenals geboorte- en huwelijksaankondigingen. Zie ook Dratwa Daniel : Répertoire des périodiques juifs parus en Belgique de 1841 à 1986, Bruxelles : Pro Museo Judaico – Centre d’Etudes du Judaisme Contemporain, 1987

Begraafplaats Schoonselhof – Antwerpen
Krijgsbaan 100, 2660 Hoboken, Antwerpen – Telefoon : 32-(0)3 740 36 40
De voormalige begraafplaats van het Kiel in Antwerpen werd in 1935 gesloten en ontruimd. Joodse begravenen met zerken werden overgebracht naar de begraafplaats van de Shomre Hadas in Putte, Nederland. Inlichtingen over dezer graven kunnen ingewonnen worden op het secretariaat van de begraafplaats van het Schoonselhof in Hoboken (Antwerpen), inclusief het Register van de overledenen.

Andere Antwerpse Joodse begraafplaatsen
De drie joodse gemeenten van Antwerpen hebben hun eigen begraafplaats in Putte (juist over de Nederlandse grens) met een eeuwigdurende concessie. Informatie kan ingewonnen worden op de secretariaten van de desbetreffende joodse gemeenten.
Er bestaat eveneens een onafhankelijke begraafplaats beheerd door de Frechie Stichting.

Secretariaat van de Frechie Stichting
Open van 9u – 13u van Maandag tot Vrijdag (behalve feestdagen)
Hovenierstraat 55, bus 100, 2018 Antwerpen – Telefoon : 32-(0)3 239 21 05 – E-mail : info@frechie-stichting.org of frechie.stichting@skynet.be – Website : www.frechie-stichting.org

De Sefardische Joodse Gemeenschap heeft geen eigen begraafplaats. De meeste sefardische begrafenissen gebeuren op de begraafplaats van de Frechie Stichting. Men vindt ook sefardische joden op de begraafplaats van de Shomre Hadas en een kleine minderheid op de begraafplaats van de Machzike Hadas.

Andere joodse begraafplaatsen in België
In België zijn sinds de wet van 1998 de concessies op de begraafplaatsen hernieuwbaar naargelang het aantal jaren dat de nakomelingen wensen in samenwerking met de begrafenisondernemingen opgericht door de joodse gemeenschappen.

Brussel
Met uitzondering van de geklasseerde monumentale begraafplaats Dieweg (Ukkel) zijn er de volgende begraafplaatsen (doorgaans open van 9u tot 17u) te vinden in Oudergem, Dilbeek, Etterbeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem.

Wallonië
Er zijn begraafplaatsen voor Israëlieten in Aarlen, in Marcinelle voor het grootstedelijk gebied van Charleroi, in Robermont en in Eysden (Nederland) voor de provincie Luik. Nadat de provincie Namen de begraafplaats van St Servais heeft ontmanteld, werd op 12 maart 1970 een grasveld met een monument met de namen van de 40 joodse overledenen opgericht in Putte op de begraafplaats van de Frechie Stichting.

Vlaanderen
Behalve in de provincie Antwerpen zijn er ook begraafplaatsen in Gent en Oostende (zie Bronnen en diensten/aanbevolen digitale diensten) in de provincies Oost- en West-Vlaanderen

Voor informatie aangaande de begraafplaats in Eijsden (Nederland), gelieve zich te wenden tot de joodse gemeente van Luik (Liège).

Voor informatie aangaande de begraafplaats in het Groot Hertogdom Luxemburg, gelieve zich te wenden tot de joodse gemeente van Aarlen (Arlon).

Iedereen die een vergissing of een vergetelheid opmerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever om modificaties in een zo kort mogelijke tijd te kunnen bewerkstelligen.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.