Belangrijkste archieflocaties in publieke instellingen

Voorafgaande opmerkingen
In het algemeen is er geen enkele beperking om dossiersonderzoek te verrichten van gegevens meer dan 100 oud. Voor documenten minder dan 100 jaar oud is men afhankelijk van de goodwill van de administratieve dienst van de gemeente. Toegang tot documenten en gegevensbestanden kunnen niet geweigerd worden aan directe afstammelingen (zoon, dochter, kleinkind) , maar het verlenen van toestemming aan ooms, tantes, eerstegraadsneven of –nichten is afhankelijk van de goodwill van de stedelijke administratieve diensten. Toegang verlenen aan verre familieleden of personen met geen enkel familieband zal moeilijker zijn zonder geldige reden. Het is wel mogelijk de toelating te vragen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, maar in de meeste gevallen is de kans klein dat er toestemming verleend zal worden aan genealogen.

Persoonlijke toegang tot dossiers in de archieven is, zoals juist vermeld, mogelijk voor rechtstreekse afstammelingen na een aanvraag ingediend te hebben bij de stadsarchivaris.

Deze heeft de toestemming nodig van de gemeenteraad, wat in de meeste gevallen een administratieve formaliteit is. Eens de toestmming verleend, kan men de archieven raadplegen in de leeszaal van het archief.

De volgende niet beperkende lijst van Rijksarchieven, Provinciale archieven en Gemeentelijke archieven zijn toegankelijk om joods genealogisch onderzoek te verrichten.
Voor openingsuren, gelieve de desbetreffende websites te raadplegen.


Brussel

Rijksarchief van België
Ruysbroeckstraat 2, 1000 Brussel
Telefoon : 32-(0)2 513 76 80 ; E-Mail : archives.generales@arch.be ; Website : www.arch.be

De meest belangrijke documenten zijn de dossiers van de Vreemdelingenpolitie. Dit zijn individuele dossiers (meestal met foto) van elke vreemdeling die in België woont of gewoond heeft. De meeste Belgische gemeenten hebben ook lokale dossiers over hun vreemdelingen in hun archieven.
De Rijksarchieven van het koninkrijk hebben eveneens gelijkaardige archieven van de vreemdelingen van heel het land. Deze instelling omvat eveneens archieven van de federale instellingen, evenals archieven van de voormalige provincie Brabant.
Analoge en digitale foto’s zijn normaliter verkrijgbaar via de elektronische lezers; in sommige gevallen zijn deze gratis.
De toeganskaart tot de archieven is gratis.

Dienst Archieven Oorlogslachtoffers
Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel
Telefoon : 32-(0)2 528 91 00 ; E-Mail : aos_avg@arch.be

Vanaf 1 Januari 2018 maken deze archieven deel uit van de Rijksarchieven van België. Zoals de naam van dit archief het verwoort, heeft deze instelling dossiers over alle mensen die een schade hebben geleden tijdens beide wereldoorlogen. De door de conflicten geleden schade wordt door deze dienst vastgesteld. Dit geldt ook voor elke rechthebbende zoals erfgenamen die recht hebben om opgelopen schade tijdens de conflicten te bepalen, zelfs als deze rechthebbenden in het buitenland woonachtig zijn.

Antwerpen

Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Kruibekesteenweg 39, 9120 Beveren
Telefoon : 32-(0)3 750 29 77 ou 32-(0)3 236 73 00 ; E-mail: rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be

Hier vinden wij de dossiers van de gegevens van de Burgerlijke Stand van de stad Antwerpen tot en met 1900 op microfilm.

Stadsarchief Antwerpen
Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Telephoon : 32-(0)3 338 94 11 ; E-mail: stadsarchief@antwerpen.be ; Website: www.felixarchief.antwerpen.be

Persoonlijke toegang tot dossiers in deze archieven is, zoals juist vermeld, mogelijk voor rechtstreekse afstammelingen na een aanvraag ingediend te hebben bij de stadsarchivaris.
Deze heeft de toestemming nodig van de gemeenteraad, wat in de meeste gevallen een administratieve formaliteit is.  Eens de toestmming verleend, kan men de archieven raadplegen in de leeszaal van het archief.

Voor afschriften van gegevens van de Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijdens) en andere documenten na 1920 moet men een schrijven richten aan het Stadsloket van de Diensdt van de Burgerlijke Stand van de Stad Antwerpen

Dienst van Burgerlijke Stand van de Stad Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
Telefoon : 32-(0)3 221 13 33 ; E-Mail : district.antwerpen@antwerpen.be ou info@antwerpen.be

Voor het district Berchem:
Dienst van Burgerlijke Stand van het district Berchem
Grote Steenweg 150, 2600 Berchem
Telefoon : 32-(0)3 338 40 00 ; E-mail : district.berchem@antwerpen.be

Voor het district Borgerhout :
Dienst van Burgerlijke Stand van het disctrict Borgerhout
Moorkensplein 19, 2200 Borgerhout
Telefoon : 32-(0)3 221 13 33 ou 32-(0)3 338 17 77 ; E-mail: district.borgerhout@antwerpen.be

Als de toestemming om documenten van na 1920 te raadplegen niet wordt verkregen, kan men steeds een toestemming voor inzage aanvragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20/1, 2000 Antwerpen

Telefoon: 32-(0)3 257 80 11 van 8 tot 16 uur

Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld
Website: https://felixarchief.antwerpen.be/

Brabant

Archief van de stad Brussel
Huidevetterstraat 65, 1000 Brussel
Telefoon : 32-(0)2 279 53 21
E-Mail: archives@brucity.be ; Website: www.archives.bruxelles.be
Open van maandag tot vrijdag, van 8h00 tot 13h00 en van 14h00 tot 16h30.

Documenten en gegevensbestanden kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal. Ondermeer bevolkingsregisters van 1846-1900 en bevolkingsindices van 1856-1960
Gegevens van de burgerlijke stand uit de 18de eeuw worden hier eveneens bewaard.

Voor afschriften van gegevens van de Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijdens) en documenten na 1920 moet men eveneens een schrijven richten aan de
Schepen van de Burgerlijke Stand van de stad Brussel
Anspachlaan 6, 1000 Brussel

Henegouwen

Archives de l’État de Mons (Rijksarchief van Bergen)
Avenue des Bassins 66, 7000 Mons
Telefoon. : 32-(0)65 40 04 60 ; E-Mail : archives.mons@arch.be

Men vindt hier gegevens en documenten van de Burgerlijke Stand vanaf de 18de eeuw.

Limburg

Rijksarchief Hasselt
Bampslaan 4, 3500 Hassel
t
Telefoon : 32-(0)11 22 17 66 ; E-Mail: rijksarchief.hasselt@arch.be

Luik

Archives de l’État de Liège (Rijksarchief van Luik)
Rue du Chéra 79, 4000 Liège

Telefoon. : 32-(0)4 252 03 93 ; E-Mail : archives.liege@arch.be
Open van maandag tot vrijdag, 8h30 tot 12 h en 13 h tot 17 h.

Archives de la Ville de Liège (Stadsarchief van Luik)
Rue de la Tonne, Bâtiment BM67, 4000 Liège
Telefoon : 32-(0)4 221 66 55 ; E-mail: archives@liege.be

Luxemburg

Archives de l’État de Luxembourg (Rijksarchief van Luxemburg)
Parc des Expositions 9, 6700 Arlon

Telefoon. : 32-(0)63 22 06 13 ; E-Mail : archives.arlon@arch.be
Open van maandag tot vrijdag, van 9 h tot 12 h en van 13 h tot 16h30.

Mechelen

Stadsarchief Mechelen
Hof van Habsburg, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen

Telefoon. : 32-(0)15 20 43 46 et 32-(0)15 20 39 43
E-Mail : stadsarchief@mechelen.be ; Website: https://stadsarchief.mechelen.be
Open van maandag tot vrijdag, 8h30 tot 12h30 en van 15h30 tot 17h00.

In België worden overlijdensakten opgesteld in de gemeente van het overlijden. Voor het geval van overlijden in de Dossinkazerne, zal de overlijdensakte zich bevinden bij de Dienst van de Burgerlijke Stand van de stad Mechelen. Maar in het geval de overledene afkomstig was van Antwerpen, Brussel of een andere gemeente, dan wordt een overlijdensafschrift opgestuurd naar de officiële woonplaats van de overledene.

Kazerne Dossin (voormalig Joods Museum van Deportatie en Verzet)
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
Telefoon : 32-(0)15 29 06 60 ; E-Mail : info@kasernedossin.eu ; Website : www.kazernedossin.eu

Dit museum is gevestigd tegenover de voormalige Dossinkazerne waar de Duitsers de joden bijeenbrachten om ze naar Auschwitz te deporteren. Tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944 werden er 28 konvooien met in totaal 25.257 joden gedeporteerd naar Auschwitz.
Bij aankomst in Auschwitz werd meer dan tweederde onmiddellijk vergast. Enkel 1207 overleefden de hel.
Voor persoonsgebonden informatie kan men schrijven naar archives@kazernedossin.eu

Namen

Archives de l’État de Namur (Rijksarchief van Namen)
Boulevard Cauchy 41, 5000 Namur

Telefoon : 32-(0)81 65 41 98 ; E-Mail : archives.namur@arch.be
Open van maandag tot vrijdag, van 9h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h30.

Oost-Vlaanderen

Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39, 9120 Beveren

Telefoon : 32-(0)3 750 29 77 ; E-Mail : rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be

Open van maandag tot vrijdag, van 8h30 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h30.

Dit archief heeft behalve gegevens van de provincie Oost-Vlaanderen eveneens gegevens van Vlaanderen als regio; deze specifieke gegevens zal men niet terugvinden in de provinciale Rijksarchieven.

Rijksarchief Gent
Bagatenstraat 43 , 9000 Gent
Telefoon : 32-(0)9 265 76 70 ; E-Mail : rijksarchief.gent@arch.be
Open van maandag tot vrijdag, van 8h30 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h30.

West-Vlaanderen

Rijksarchief Brugge
Predikherenrei 4A, 8000 Brugge
Telefoon. : 32-(0)50 33 72 88 ; E-Mail : rijksarchief.brugge@arch.be
Open van maandag tot vrijdag, van 8h30 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h30.

Iedereen die een vergissing of een vergetelheid opmerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever om modificaties in een zo kort mogelijke tijd te kunnen bewerkstelligen.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.